Trykk omregnere

PascalBarAtmosfærer MillibarTeknisk atmosfære TorrPund per kvadrattomme

Regne om Trykk

Trykk er definert som resultat av utøvd kraft per enhetsområde, hvor en kraft påføres av en gjenstand i en retning som er vinkelrett mot overflaten. Trykk kan måles i pascal, pund per kvadrattommer eller flere andre enheter. For nettbaserte omregnere, bruk våre trykkomregnere når du må regne om fra en enhet til en annen.